Література

Основна

 1. Баженов В.А. та інш. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник.-К.: Каравелла, 2011, ISBN 966-8019-05-9
 2. Березовський В.С. та ін.. Основи комп’ютерної графіки:[Навч. посіб]/В.С.Березовський, В.О.Потієнко, І.О.Завадський. – 2-ге вид., допов. Та доопр. – К.: Вид. група BHV, 2009. – 400с.: іл.. ISBN 978-966-552-231-7
 3. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посіб. / Л.М.Дибкова.-3-тє вид. доп. – К.: Академвидав, 2011.464с.-(Серія «Альма-матер») ISBN 978-966-8226-89-2 (серія), ISBN978-617-575-009-7.
 4. Тхір І. та інші Посібник користувача ПК, видання третє, Тернопіль: Підручники і посібники, 2006 р. ISBN 966-07-0503-4.
 5. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. 12 видання. Львів.: Деол 2010р.
 6. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт.
 7. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів.

Додаткова

 1. Фигурнов В.Е. IBM PC для пользователя.7 видання – М.: Высшая школа, 1997г.
 2. Зелінський С. Е. Самовчитель роботи на комп’ютері в запитаннях і відповідях (російською мовою).- Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013.- 528 с. :іл. УДК 004, ББК 32.97. ISBN 978-966-14-4306-7.
 3. Зудилова Т.В., Одиночкина С.В., Осетрова И.С., Осипов Н.А. Работа пользователя в Microsoft Word 2010: учебное пособие. - СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 100 с. УДК 004.655, 004.657, 004.62.
 4. Зудилова Т.В., Одиночкина С.В., Осетрова И.С., Осипов Н.А.Работа пользователя в Microsoft Excel 2010: учебное пособие - СПб: НИУ ИТМО, 2012. - 87 с. УДК 004.655, 004.657, 004.62.

 

Періодичні видання

 1. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : Науково – методичний журнал. Київ.
 2. Інформатика : Всеукраїнська газета для вчителів інформатики. Київ.
 3. Комп’ютер у школі та сім’ї : Науково – методичний журнал. Київ.

 

Електронні ресурси

 1.  http://office.microsoft.com
 2. windows.microsoft.com
 3. http://www.corel.com
 4.  http://radiokot.ru/
 5. http://soft.triolan.com.ua
 6. http://splan.softonic.de/
 7. http://www.radioman-portal.ru
 8. http://cwer.ws
 9. http://www.radiofiles.ru
 10. http://www.cqham.ru
 11. http://www.woweb.ru
 12. http://www.templatebest.ru/free.php
 13. http://finereader.abbyy.com/
Підсторінки (1): Підручники
Comments