Викладач‎ > ‎

Інформатика та комп'ютерна техніка

Навчальна дисципліна "Інформатика та комп'ютерна техніка" є нормативною дисципліною для спеціальностей "Економіка підприємства", "Фінанси і кредит", "Оціночна діяльність". Загальний об'єм годин - 108, лекцій - 28, на виконання лабораторних робіт - 40, СРС - 40. Види контролю : обов'язкова контрольна робота, виконання індивідуального завдання, залік