Лабораторні роботи


з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Лабораторна робота №1. Введення, редагування та форматування документів

2

2

Лабораторна робота №2. Оформлення текстових файлів графічними зображеннями. Вставка символів та формул.

2

3

Лабораторна робота №3. Створення та редагування таблиць.

2

4

Лабораторна робота №4. Створення складних документів

2

5

Лабораторна робота №5.Робота з системою перекладу та перевірки орфографії Pragma. Розпізнання графічної та текстової інформації за допомогою FineReader

2

6

Лабораторна робота №6. Створення, форматування та редагування таблиць,

2

7

Лабораторна робота №7.  Використання формул та функцій при розв′язанні задач.

2

8

Лабораторна робота №8. Побудова діаграм, створення графіків функцій.

2

9

Лабораторна робота №9. Використання функцій при роботі з базами даних в Excel, складання пошукового запиту

2

10

Лабораторна робота №10. Обчислення підсумкових показників. Фільтрація даних.задачі на підбір параметрів.

2

11

Лабораторна робота №11. Зведені таблиці. Групування даних. Аналіз даних.

2

12

Лабораторна робота №12. Розв’язування економічних, фінансових та статистичних задач.

2

13

Лабораторна робота №13.Розробка бази даних.  Створення таблиць. Створення форм для роботи з ними.

2

14

Лабораторна робота №14. Створення елементів управління у формах, розрахункових полів.

2

15

Лабораторна робота №15. Створення запитів, редагування в режимі конструктора.

2

16

Лабораторна робота №16. Створення звітівта їх редагування в режимі конструктора.

2

17

Лабораторна робота № 17. Виконання індивідуальної залікової роботи.

2

18

Лабораторна робота №18. Сеанс в Internet. Збереження та редагування інформації.

2

19

Лабораторна робота №19 Виконання індивідуального завдання.

2

20

Лабораторна робота №20. Використання програм захисту інформації

2

Ċ
Валентина Вернигора,
25 вер. 2016 р., 12:20
Comments