Теми для СРС

з/п

Назва теми

 

Короткий зміст

Кількість годин

1

2

3

 

1.

Тема 1. Вступ. Апаратне та програмне забезпечення ПК

-       історичні етапи розвитку комп’ютерів;

-       еволюція периферійних пристроїв;

-       типи пам’яті ПК;

-    сервісне програмне забезпечення.

4

2.

Тема 2. Текстові та графічні редактори

-       склад пакету MS Office;

-       створення інтерактивних документів у MS Word;

-     поняття комп'ютерної графіки, огляд графічних редакторів.

8

3.

Тема 3. Системи перекладу та перевірки орфографії, правопису та розпізнавання текстово-графічних образів

-       види сканерів;

-       принцип роботи сканера;

-       системи автоматичного перекладу;

-       онлайн перекладачі.

4

4.

Тема 4. Табличний редактор MS Excel

-       побудова об’ємних графіків;

-       використання логічних функцій ЯКЩО та І;

-       створення інтерактивних тестів із використанням елементів Active X та макросів.

8

5.

Тема 5. Система управління базами даних MS Access

-       побудова структури БД;

-       використання різних типів зв’язків у БД;

-       створення форм із елементами керування;

-       побудова запитів із використанням вбудованих функцій.

10

6.

Тема 6. Комп’ютерні мережі.

-       типи мереж та їх топологія;

-       сервіси мережі Internet.

4

7.

Тема 7. Безпека інформації. Перспективи розвитку інформаційних технологій

-       захист інформації від пошкоджень і несанкціонованого доступу;

-       сховища даних;

-       системи штучного інтелекту.

4

Разом

40

Comments