Викладач‎ > ‎

Інформатика 2

Навчальна дисципліна "Інформатика ІІ" є нормативною дисципліною для спеціальності "Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв". На вивчення відводиться 189 годин протягом III  та IV семестру, на лекції - 16 і 24 години, лабораторні роботи - 16 та 24 години, СРС - 22 і 87 годин відповідно. Види контролю: обов'язкова контрольна робота, виконання індивідуальних завдань та залік.

Comments