План


 

 

 

 

Назва розділу, модуля, теми

Л

ПР

СРС

Літ-ра

 

 

 

 

1.       

Вступ. Правила техніки безпеки у комп’ютерній лабораторії.

Операційна система Windows 7

Практична робота №1. Основні об’єкти операційної системи Windows 7 і операції з ними.

Текстовий редактор Microsoft Word 2010

Практична робота №2

Введення, редагування, форматування та збереження тексту в MS Word.

 

 

 

2

 

 

4

 

 

2

 

 

4

[1], [3], [4]

 

 

 

 

2.       

Практична робота № 3. Створення документів з елементами графіки, створення, редагування та форматування таблиць, формул.

 

6

4

 

 

 

 

 

3.       

Табличний процесор Microsoft Excel 2010

Практична робота № 4. Створення, форматування та редагування  електронних таблиць

 

 

6

 

4

 

 

 

 

 

4.       

Практична робота № 5. Використання функцій, створення формул в електронних таблицях

 

6

4

 

 

 

 

 

5.       

СУБД Microsoft Access 2010

Практична робота № 6 Розробка БД і створення таблиць та схеми даних.

 

 

6

 

6

 

 

 

 

 

6.       

Практична робота № 6. Створення форм та елементів управління, модифікація даних, формування запитів та звітів

 

6

4

[6]

 

 

 

 

7.       

Робота в мережі Internet

Практична робота № 7. Пошук інформації в Internet та її збереження

 

6

6

 

 

 

 

 

8.       

Створення конструкторської документації

Практична робота № 8. Креслення електричних схем в sPlan 7.0.

 

 

6

 

 

4

[1], [3], [4]

 

 

 

 

9.       

Практична робота № 9. Трасування електричних з’єднань в програмі  LayOut

 

6

4

[6]

 

 

 

 

10.   

Практична робота № 10. Робота в середовищі PROTEUS VSM – синтез і моделювання електронних схем і розробка друкованих плат

 

6

6

[1], [3], [4]

 

 

 

 

 

Всього

 

60

48

 

Comments