План

        

 

№ заняття

Назва розділу, теми

лек.

лаб.

срс

Літ-ра

Тема 1. Вступ. Апаратне та програмне забезпечення ПК

1

Вступ. Задачі курсу. Правила техніки безпеки та поведінки в лабораторії.

Апаратне та програмне забезпечення ПК.

2

 

4

[1], [3], [14]

 

Всього по темі:                                                                      6

2

 

4

 

Тема 2. Текстовий процесор MS Word 2010

2

Огляд програм пакету Microsoft Office 2010.

Основні характеристики MS Word. Інтерфейс програми. Створення та редагування документів. Форматування документів Створення та вставляння формул. Створення змісту. Робота з окремими елементами документа (списки, буквиця, колонтитули, символи)

2

 

4

[2], [4]

3

Таблиці в документах MS Word. Параметри друку документів. Ділова та ілюстративна графіка

2

 

2

[2], [4]

4

Лабораторна робота №1. Введення, редагування та форматування документів

 

2

 

[7], [8], [9]

5

Лабораторна робота №2. Оформлення текстових файлів графічними зображеннями. Вставка символів та формул.

 

2

 

[7], [8], [9]

6

Лабораторна робота №3. Створення та редагування таблиць. Попередній перегляд та параметри друку документів

 

2

 

[7], [8], [9]

7

Лабораторна робота №4. Пошук, вставка та заміна елементів тексту. Перевірка орфографії та правопису. Редагування створених файлів. Створення гіперпосилань.

 

2

 

[7], [8], [9]

8

Лабораторна робота №5. Створення складних документів

 

2

 

 

9

Обов’язкова контрольна робота  «Текстовий процесор MS Word”

2

 

 

 

 

Всього по темі:                                                                    22

6

10

6

 

Тема 3. Системи перекладу та перевірки орфографії, правопису та системи розпізнавання текстово-графічних образів.

10

Система автоматичного перекладу текстів Pragma. Сканери. Розпізнавання текстово-графічних образів за допомогою програми FineReader.

2

 

2

[1] ,[2]

 

11

Лабораторна робота №6. Робота з системою перекладу та перевірки орфографії Pragma. Розпізнання графічної та текстової інформації за допомогою FineReader.

 

2

 

[1] ,[2]

 

 

Всього по темі:                                                                       6

2

2

2

 

Тема 4. Табличний процесор MS Excel 2010

12

Поняття про електронні таблиці. Інтерфейс програми  Microsoft Excel. Створення та редагування електронних таблиць в Excel. Автозаповнення. Форматування комірок.

2

 

4

[2], [5], [10]

13

Робота з функціями і формулами в Excel. Побудова діаграм і графіків.

2

 

2

[2], [5], [10]

14

Робота з базами даних в Excel. Використання форм. Фільтрація даних. Групування даних. Зведені таблиці.

2

 

2

[2], [5], [10]

15

Лабораторна робота №7. Створення, форматування та редагування таблиць, побудова діаграм

 

2

 

[7], [11]

16

Лабораторна робота №8. Використання формул та функцій при розв′язанні задач.

 

2

 

[7], [11]

17

Лабораторна робота №9. Побудова діаграм, створення графіків функцій.

 

2

 

[7], [12]

18

Лабораторна робота №10. Робота із списками та базами даних у Excel. Фільтрація даних.

 

2

 

[7], [12]

19

Лабораторна робота №11. Зведені таблиці. Групування даних. Аналіз даних.

 

2

 

[7], [12]

20

Лабораторна робота №12. Розв’язування економічних, фінансових та статистичних задач.

 

2

 

[7], [12]

 

Всього по темі:                                                                    26

6

12

8

 

Тема 5. СУБД  MS Access 2010

21

Поняття про бази даних. Робота з таблицями в Access. Типи та властивості полів. Робота з вікном Бази даних. Створення бази даних.

2

 

4

[2], [5], [13]

22

Схема бази даних та зв’язування таблиць. Створення та використання запитів.

2

 

2

[2], [5], [13]

23

Робота з формами та звітами. Перегляд та параметри друку звітів.

2

 

4

[2], [5], [13]

24

Лабораторна робота №13. Створення таблиць. Робота зі структурою таблиці.

 

2

 

[7], [13]

25

Лабораторна робота №14. Створення бази даних. Заповнення таблиць, редагування та пошук даних.

 

2

 

[7], [13]

26

Лабораторна робота №15. Створення форм для роботи з даними.

 

2

 

[7], [13]

27

Лабораторна робота №16. Робота із запитами до бази даних.

 

2

 

[7], [13]

28

Лабораторна робота № 17. Типи звітів. Створення звітів та їх редагування в режимі конструктора.

 

2

 

[7], [13]

 

Всього по темі:                                                                    26

6

10

10

 

Тема 6. Комп’ютерні мережі.

29

Характеристика комп’ютерних мереж. Принципи роботи Internet. Системи адресування в Internet

2

 

2

[1], [2], [3]

30

Лабораторна робота №18. Сеанс в Internet. Збереження та редагування інформації.

 

2

 

[1], [2], [3]

31

Лабораторна робота №19 Виконання індивідуального завдання.

 

2

2

[1], [2], [3]

 

Всього по темі:                                                                  10

2

4

4

 

Тема 7. Безпека інформації. Перспективи розвитку інформаційних технологій

 

 

 

 

32

Актуальність захисту інформації. Захист інформації від пошкоджень і несанкціонованого доступу Основні тенденції розвитку інформаційних технологій. Сховища даних.

2

 

4

 

33

Лабораторна робота №20. Використання програм захисту інформації

 

2

 

 

34

Системи штучного інтелекту. Інформаційні технології в освіті.

Залік

2

 

 

 

 

Всього по темі:                                                                      10

4

2

4

 

 

Всього по курсу:                                                                  108

28

40

40

 

Ċ
Валентина Вернигора,
26 вер. 2016 р., 06:44
Ċ
Валентина Вернигора,
26 вер. 2016 р., 06:44
Ċ
Валентина Вернигора,
26 вер. 2016 р., 06:45
Ċ
Валентина Вернигора,
26 вер. 2016 р., 06:45
Ċ
Валентина Вернигора,
26 вер. 2016 р., 06:49
Comments