СРС


з/п

Назва теми

(змістовий модуль)

Короткий зміст

Кількість годин

1

2

3

4

1.                   

Операційна система

 Встановлення нового апаратного забезпечення. Налаштування параметрів

2

2.                   

 Текстовий редактор Microsoft Word 2010

Створення списків та стилів. Налаштування параметрів текстового редактора

8

3.                   

Табличний процесор Microsoft Excel

- Встановлення параметрів аркушів, друк документів

- Створення складних графіків

- Функції в Excel

8

4.                   

СУБД Microsoft Access.

- Створення розрахункових полів у запитах

- Створення елементів управління на формах

10

5.                   

Комп’ютерні мережі

- Огляд браузерів та пошукових систем

- Комп’ютерні віруси. Антивірусні програми

- Пошук інформації Internet та її збереження

6

6.                   

Створення конструкторської документації

 

Створення власної бібліотеки елементів у графічному редакторі sPlan 7.0.

Особливості  створення двошарових плат в програмі LayOut

Можливості PROTEUS VSM для створення друкованих плат

14

 

-   Всього

48

Comments