Критерії для оцінювання

„2” – початковий рівень

-  студент має фрагментальні знання за незначного загального їх обсягу (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих практичних умінь та навичок.

„3” – середній рівень

-  студент знайомий з основними поняттями теоретичного матеріалу;

-  студент може самостійно відтворити значну частину теоретичного матеріалу і робити певні узагальнення

-  студент має стійкі навички виконання основних дій при роботі на ПК: запустити необхідну програму, виконати завдання за зразком, редагувати завдання під керівництвом викладача,

„4” – достатній рівень

-  студент вільно володіє навчальним матеріалом, вміє застосовувати знання при виконанні практичних завдань, вміє узагальнювати і систематизувати теоретичний матеріал;

-  студент самостійно виконує передбачені програмою навчальні завдання, самостійно знаходить та виправляє допущені помилки;

-  студент вміє використовувати довідкову систему;

-  студент вміє аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання.

„5” – високий рівень

Знання, вміння та навички студента повністю відповідають вимогам навчальної програми:

-  студент володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі навчальної діяльності, оцінює нові факти;

-  студент вміє самостійно знаходити додаткову інформацію та використовувати її для реалізації поставленого завдання;

-  студент використовує набуті знання та навички у нестандартних ситуаціях;

-  студент вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою.

Comments