Теми для СРС


з/п

Назва теми

(змістовий модуль)

Короткий зміст

Кількість годин

1

2

3

4

1.                   

Тема 1. Вступ. Апаратне забезпечення ПК

- Нові напрямки розвитку технології передавання і збереження інформації.

2

2.                   

Тема 2. Операційна система

- Конфігурування ОС.

- Встановлення нового апаратного забезпечення. Налаштування параметрів.

- Конфігурування ТС.

8

 

 

 

3.                   

Тема 3. Текстовий редактор Microsoft Word 2010

- Створення макросів. Налаштування параметрів текстового редактора

4

4.                   

Тема 4. Системи розпізнавання текстово-графічних об'єктів. Системи автоматичного перекладу та перевірки правопису

- Види та принципи роботи сканерів

- Огляд програмам автоматичного перекладу текстів та перевірки правопису

8

5.                   

Тема 5. Графічні редактори

- Знайомство з графічними редакторами sPlan 7.0., Компас. Трасування електричних з’єднань в програмі LayOut

- Знайомство з векторним графічним редактором CorelDRAW

36

 

6.                   

Тема 6. Табличний процесор Microsoft Excel

- Встановлення параметрів аркушів, друк документів

- Види діаграм та графіків

- Функції в Excel

- Робота з макросами

14

7.                   

Тема 7. СУБД Microsoft Access.

- Створення форм і робота з ними

Створення розрахункових полів у запитах

- Підбір даних для залікової роботи

12

8.                   

Тема 8. Комп’ютерні мережі

- Огляд браузерів та пошукових систем

- Комп’ютерні віруси. Антивірусні програми

- Пошук інформації Internet та її збереження

12

9.                   

Тема 9. Безпека інформації

 

- Захист інформації від пошкоджень і несанкціонованого доступу

5

10.               

Тема 10. Перспективи розвитку інформаційних технологій

- Сховища даних

- Системи штучного інтелекту

8

 

-   Всього

109

Comments